azaroak 17 2024 - 11:00etan - Bilbo
azaroak 17 2024 - 11:00etan - Bilbo

Pribatutasun politika

Izena ematen duten pertsonek badakite, eta baimena eman dute haien datu pertsonalak automatikoki tratatzeko, bai eta CYCLEren fitxategi automatizatuetan gordetzeko ere; CYCLE da fitxategion titularra eta arduraduna. Helburu horrekin, CYCLEk izena eman duten pertsonen eskura jarri ditu Datuen Babesari buruzko klausula eta bestelako informazio garrantzitsu, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta hura garatzeko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoa betez.

Halaber, izena eman duten pertsonei jakinarazi zaie izaera pertsonaleko datuak jaso eta tratatuko direla, CYCLErekin duten harremana mantentzeko, eta interesdunek baimena eman dute BILBOKO HERRI KROSArekin lotura duen informazioa bide tradizionaletatik zein elektronikoki bidaltzeko.

Izena eman duten pertsonek baimena eman diote CYCLEri lasterketan grabazioak egiteko, osoak zein zatikakoak, korrikalariek BILBOKO HERRI KROSAn parte hartu izanaren argazki oroigarria izan dezaten.

Izena eman dutenek, nahi izanez gero, beren izaera pertsonaleko datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak erabil ditzakete. Eskubide horiek erabiltzeko, pertsona interesdunak idazkia bidali behar du cycle@herrikrosa.es helbide elektronikora edo, ohiko posta bidez, helbide honetara: CYCLE, Campo Volantin pasealekua, 20 1.a, 7. atala, (48007) Bilbo.

Laguntzaileak